18 dec 2020 Konsumenträttigheter : När vi handlar en vara eller tjänst kallas vi konsumenter. När vi konsumerar finns det olika lagar och regler för att hjälpa 

4691