trodde att kedjehus skulle vara billigare. då förening eller samfälligheten skötte vissa saker och man ej behövde ha en buffert på 30-50 000 på banken till "oföruttsedda" utgifter. väldigt tacksam för hjälp från erfarna hus/rad/kedjehus ägare.

1857