på betalning och eventuell borgen hanteras utanför själva skuldebrevet. Växelfordran mot godkännare är preskriberad efter tre år, räknat från växelns

4383