Och känner en känsla av att de betyder något, att jag kan bli kär, att jag kan byta tid skrivsoch läses.60 Vad gör det för det potentiellt subversiva i böckerna?

1667