15 jan 2012 Omskärelsedebatten har väckt frågan om inte judendomen med sin förmåga till anpassning och förändring kan omtolka traditionen. Men en 

1173