Färsk statistik från EU visar att Sverige har de näst högsta dieselpriserna i Europa. säger Johan Lindström, vd i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

3258