Riskbedömningar ur arbetsmiljöhänsyn ska göras vid omorganisation samt vid om- och nybyggnationer. • Hälsorelaterade befintliga checklistor och mallar.

8083