Bedömning som är examinationsgrundande utfärdas för verksamhetsförlagd Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuder studenter och vårdpersonal möjlighet att​ 

4078