färdskrivaren innebar att klockan kunde manipuleras. I dagens digitala färdskrivare är detta inte möjligt och regeln har således spelat ut sin roll – något som också Transportstyrelsen är medvetna om och bekräftade för nätverket. Transportstyrelsen har också bekräftat att det inte är något som EU-regelverket kräver.

7218