Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg med 8 procent under augusti, vilket var något sämre än index. Hittills i år är avkastningen 44,3 procent. Fonden gjorde endast marginella förändringar av sin portfölj. Ökningar har skett i Entra, Heba, Hembla och Pandox.

5904