Transportstyrelsen har lagt in SMC:s fråga i sin regelutvecklingsplan. Ingen vet när den kommer att hanteras eftersom tidigare regler nyligen genomgått en 

3138