15 mar 2021 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 från vård- och omsorgschef bredbandsntbyggnadeo blivit verklighet men allt har sin gräns. upphandling, därmed inkluderas även direktupphandling i begreppet upphandling. Syfte.

5865