Handledning. Enligt Socialstyrelsen ska ST-läkaren ha en handledare som genomgått handledarutbildning och som är specialistkompetent i avsedd specialitet.

4002