Också efterfrågan på gymnasieutbildning på engelska ökar. Utredningen ger en god grund för att gå vidare med studentexamen på engelska, 

4834