Vårt kommunala varumärke ska hjälpa till att göra kommunens profil tydligare och skilja på kommunen som myndighet från platsen Mark. Därför har vi en grafisk 

2730