Samma regler och principer för fusk och plagiat gäller för hemtenta som vid salstenta. Vad som skiljer åt är möjligheten att övervaka under pågående skrivning. Den säkraste formen för hemtenta är muntlig tenta i Zoom, vilket kräver en mindre studentgrupp.

6102