Den används bland annat i jakt och förr även i krig. Innehåll. 1 Galileisk kikare / teaterkikare; 2 Prismakikare.

2835