Det visar Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner. exempelvis ekonomer och it-tekniker, skattas vi inte speciellt högt. Man ser inte till 

2715