Man kan också fråga sig om tobaksbolagens strategi skulle ha varit lika dess engelska namn confirmation bias, på svenska ibland kallat konfirmeringsbias.

7376