Martin Anna Peter Ted Ingela Ranya Niklas Mikael Karolina Johan Lisa Peter Helgesson* Jansson Millegård Johansson Johansson Lilja Arvidsson Klinga Kuras Stymne Lindborg Seppas Rost Saxvall Johansson Holmlund* Arnesson Armgren Andersson Ezzi Ringborg Svensson Kedzierska Sandberg Francke Jonsson * ingår i SOK: s topp och talangtrupp

8966