Microsoft och våra tredjepartsleverantörer använder kakor för att lagra och nå information såsom unika ID:n för att leverera, upprätthålla och 

96