Förbud att stanna innebär att du inte får stanna för på- och avstigning. Områdesmärke – Datumparkering Märket anger att ett område med datumparkering börjar.

2360