18. elokuu 2020 Keskimääräinen nettotulo sukupuolen ja ikävuoden mukaan, euroa/vuosi ei siis ole sama asia kuin eläkkeensaajien keskimääräinen eläke.

2307