Förteckning över sådana kan i Stockholm rekvireras från Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning. Minneslund vid Bromma kyrkogård strax väster om Stockholm.

1025