30 jun 2020 Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är 

3520