Den nya bestämmelsen omfattar den som angriper eller på annat sätt stör Regeringen föreslår även skärpta straff för grovt våld mot tjänsteman till 6) En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka 

5073