Späckhuggare i det vilda har raka vackra ryggfenor, i fångenskap får de snart en kollapsad ryggfena som visar på den ohälsa som de lider av.

3178