Den nationella handräckningsblanketten kan användas för den formella begäran om biträde av polismyndighet. Om den legitimerade läkaren bedömer det 

7877