Endast fem koncerner (Folksam, Hansa, Skandia, Trygg och Vegete) erbjuder i stort Införandet av en "optionsrätt" möter dock betydande svårigheter ur riskbe-  

3615