Välkommen till en serie kompetenshöjande insatser för organisationer i Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg. Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner 

7957