2005 2009 forskollararprogrammet 210 hp stockholms universitet 2001 2004 samhallsvetenskapliga programmet stockholms gymnasium 

1042