28 dec 2018 Axfood kommer stegvis att investera i nya lastbilar för dessa drivmedel och nå fossilfria transporter. På kort sikt innebär det att Axfood kommer 

7985