24 nov 2016 beskriva arkitekturmodeller inklusive deras styrkor och svagheter,; förklara grundläggande designprinciper inom objektorienterad programmering 

7755