Behöver du hjälp med undervisning i grundläggande kriminalteknik? Jag har arbetat som kriminaltekniker sedan 1999 och har under perioden 2009 till och 

4112