First Aid Kit: Det är det största First Aid Kit har framträtt över hela världen – men aldrig varit så nervösa som inför spelningen i Globen den 26 januari. Det känns overkligt.

6697