Upplys gärna din mottagare att de kan betala via Bussgods hemsida, se här. Efterkravsavgiften enligt gällande prislista tillkommer på fraktavgiften. Bussgods arbetar enligt nedanstående principer vid sändningar belagda med efterkrav: Utlöst efterkrav utbetalas av mottagande Bussgods inom 15 arbetsdagar.

2172