Vissa avtal kräver en viss form enligt lag för att de ska vara giltiga. fullmakt. Vid muntlig fullmakt blir näm ligen fullmaktsgivaren inte bunden av något avtal som 

6236