ett tals siffersumma respektive sifferprodukt. Därefter tal, tresiffrigt tal osv kan ha. Produkten av de två siffrorna i talet är 15. Hur stor är summan av siffrorna?

7463