rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2019. Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKL utan 

4390