Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB. I juni 2018 förvärvades i Asmundtorp fastigheterna 1:140 och 1:297 på Kustvägen 8 respektive Bäckvägen 2.

3051