Regeringens och Postnords experiment söndrar landsbygden när man istället borde satsa på den. Mikael Larsson, ledamot i Trafikutskottet (C) Ulrica Johansson, Distriktsordförande Skaraborg (C) Tobias Leverin, 1:e vice distriktsordförande Skaraborg (C) Anders Karlsson, 2:e vice distriktsordförande Skaraborg (C)

7654