Aflevering af endelig praktikrapport og samtale herom. I rapporten vurderes end videre stave- og formuleringsevne samt rapportens struktur. Undervisningsmateriale : Relevant alment teknisk fælleseje efter aftale med praktikstedet I øvrigt henvises til bekendtgørelse om ingeniøruddannelserne. Ansvarlig underviser :

1146