Vägledning för hantering av reservkraftprocessen ska ses som ett smörgåsbord, där organisationens behov styr vilka delar som är relevanta. I verktygslådan finns till exempel powerpoint-bilder som kan användas i utbildningssammanhang. Här finns även förslag på checklistor för det konkreta arbetet med reservkraftuppbyggnaden.

827