Finnair Plus Gold-medlemmar får automatiskt 1,5 poäng per euro och Platinum- och Platinum Lumo-medlemmar 2 poäng per euro. Det vita kombinationskortet 

3299