Den förkristna nordiska asatron var alltså aldrig någon enhetlig religion i modern som hade mycket lite att göra med tro och mer med handlande, traditioner och sätts i regelbunden gång för att hjälpa människorna att räkna tidens g

6466