Vårdavdelning kirurgi, ortopedi, medicin, gynekologi och barn. Ytliga basaliom och aktiniska keratoser, naevus dysplastiska naevus, och tumörer Moh ed a. Småland shälsan. Birka. Rottn e. Ach ima V äxjö. 0%. 10%. 20%.

2706