KPMG har även utvecklat en förenklad modell för redovisning av leasing enligt IFRS 16. Denna modell beräknar poster såsom den finansiella leasingskulden, 

5527