Är du medlem i en rasklubb men valt att tävla för lokalklubben du är medlem i Det är endast bestyrkt* kopia av original utfärdat av SKK som är 

2054