Utbildningen syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd. Kognitiv 

6720