Skatteverkets bankgiro och internationella bankkontonummer för inbetalning till Fyller du i ett inbetalningskort manuellt är det mycket viktigt att du även anger 

1159